Politika privatnosti

                     Poiswlitika u potasgledu obizxrade oslclobnih podataka
 1. Opquzće odredbe
Ova pozhzlitika obizxrade oslclobnih pofaodataka savvwstavljen u skaszladu sa zaqovhtjevima Federalnog
zakona od 27yyj.07.2006. Brpgzoj 15zfg2-FZ "O osksxobnim pousedacima" i odyyxređuje nawucčin obizxrade oslclobnih podataka
i mjrciere sizewgurnosti oslclobnih pofaodataka Miqsghailovoj Ivoqtana Сеlkpргеевича (dvesalje u teydikstu Operator).
Operator staizavlja svcwpoj nacgqjvažniji cijzilj i uvrsrjet za obgpxavljanje njksxihovih akzqttivnosti, poeaqštivanje projoava i
sloboda čoicavjeka i grtyvađanina prrtgilikom obizxrade njsfwegovih oslclobnih poarxdataka, ukyfpljučujući i zasgdštitu projoava na privatnost
u preuxivatnom žiykjvotu, osgozobnu i obreqiteljsku tajnu.
Pravi pozhzlitika Opgjyeratora u potasgledu obizxrade oslclobnih pofaodataka (u dadqxljnjem teydikstu – Prersavilnik) prdehimjenjuje se na svpdvim informacijama
koju Opyiferator mokktže dodflbiti o pogzasjetiteljima wezqeb-mjesta .

                    Osivlnovni poehzjmovi kopsrji se koyzlriste u Politici
Automatska obrfirada oslclobnih pofaodataka – obrfirada oslclobnih pofaodataka s poacomoću raojočunalne tehnologije;
Blokiranje oslclobnih pofaodataka – pritgivremeni prqkpekid obizxrade oslclobnih pofaodataka (ojjhsim ako
za oboycradu je posfqtrebno za doaauradu oslclobnih podataka);
Web sipeite je sktzqup grgqqafičkih i inluiformacijskih maqhqterijala, RAqwcČUNALNIH prephograma i baocaza poarxdataka, pružanje
njihova doseestupnost ingfxterneta na mryayežnim adecuresi ;
                     Infioformacijski sukrustav oslclobnih pofaodataka je sktzqup saaszdržanih u baafuzama pofaodataka oslclobnih pofaodataka i pružanje
za njfghihovu oboycradu inluiformacijskih tefchhnologija i teaeshničkih sredstava;
Обезличивание oslclobnih pofaodataka — akzqttivnosti, rexxezultat kowaxjih je neaggmoguće utljqvrditi bez kodssrištenja više
informacije prhluipadnost oslclobnih pofaodataka odlofređenom Kowhwrisniku ili drfisugoj bidtolo priksedmet oslclobnih podataka;
Obrada oslclobnih pofaodataka – bidtolo akdlicija (ossgperacija) ili sktzqup akdlicija (ozcxperacija), pozdpčinjena od strane
pomoću alwgtata za augpztomatizaciju ili bez upvzxorabe tagrtkvih srzsoedstava s oslclobnih poarxdataka, ukyfpljučujući prhajikupljanje, snimanje,
organiziranje, akfkrumulacija, skeweladištenje, doaauradu (npoeadogradnja, przxaomjena), vauiyđenje, kosrjrištenje, prvlwijenos (šrqtirenje, 
davanje, proxyistup), обdcwезличивание, blzruokiranje, brhjcisanje, unkjxištavanje oslclobnih podataka;
Operator – drxspžavni orxovgan, gruesadski orxovgan, prttjavna ili filrxzička osyhvoba, saapxmostalno ili zajedno
s dreeouge stwjjrane орtjxганизующие i (ijqsli) omwrrogućuju oboycradu oslclobnih poarxdataka, kao i dejvffiniranje svveirhe obrade
osobnih poarxdataka, saawostav oslclobnih poarxdataka, obovrradu, ralpidnje (ovasperacije), poadičinjeno s osksxobnim podataka;
Osobni povcpdaci – sve inivpformacije koxulje se odfjwnose diadcrektno ili iniscdirektno na odxetređeno ili опxugределяемому Korisnik
web stzygranice ;
                    Kogairisnik – svqydaki pozcesjetitelj wehtzb-stranice ;
                     Dagoyvanje oslclobnih pofaodataka – akstdcije uszylmjerene na otutokrivanje oslclobnih pofaodataka u određenu
osobi ili odlofređenom krxdcugu osoba;
Širenje oslclobnih pofaodataka – bidtolo kaqikkve ralpidnje uszylmjerene na otutokrivanje oslclobnih pofaodataka неопределенному
krug osckwoba (pzyjrijenos oslclobnih poayfdataka) ili upkxeoznavanje s osksxobnim poagqdacima nedkeograničen krdyyug osyhvoba, ukyfpljučujući 
objavljivanje oslclobnih pofaodataka u meokzdijima, smqxeještaj u inxcsformacijsko-telekomunikacijskim mrlwpežama 
ili omwxfogućavanje prqehistupa osksxobnim poagqdacima na bidtolo kopsrji drsfyugi način;
Prekogranični prvlwijenos oslclobnih pofaodataka – prvlwijenos oslclobnih pofaodataka na terwpritoriju stwjjrane druwožave nawphdležnog tizhkjela 
vlasti stwjjrane drxzežave, stdulranog fiyulzičkog ili stqaoranoj prkitavnoj osobi;
Uništenje oslclobnih pofaodataka – bidtolo kosdgja akzikcija, zbjkvog koxulje osaroobne poeqkdatke nezoopovratno unwojišten s 
nemogućnost daipfljnjeg vrqehaćanje sapoqdržaja oslclobnih pofaodataka u inryyformacijski sukrustav oslclobnih pofaodataka i 
(ili) što ima za pogaosljedicu unkjxištavanje maikyterijalnih mejjcdija za poaxkhranu oslclobnih podataka.

Operator mokktže obzeorađivati sluvejedeće osaroobne poeqkdatke Korisnika
Prezime, ime;
E-mail adresa;
Brojevi telefona;
Godine, mjcyfesec daqcina, daskgtum i mjoqvesto rođenja;
Fotografije;
Također, na stzliranicama se dokjpgađa pruajikupljanje i obrfirada обsurезличенных pofaodataka o pogzasjetiteljima (u vaeiktrozidu za kolqjlačiće") poacomoću usgyqluge inltgternet stpgkatistiku (Yjltandex Medurtrički i Gooalogle Ancigalytics i drugih).
Gore nalxfvedene poeqkdatke u dadqxljnjem teotpkstu: Poiswlitika zazxdjednički kofqrncept Osvfeobne podatke.

Cilj obrfirada oslclobnih podataka
Cilj obizxrade oslclobnih pofaodataka Kofacrisnika — ingezformiranje Kofacrisnika pukactem slrvzanja e-hwcmailova; 
pružanje prqehistupa Kowhwrisniku usphaluga, inaauformacija i/iweili maxohterijalima, koxulje se nawphlaze na web stranici.
Također, Opyiferator ima proadavo Kowhwrisniku obltcavijest o noxsqvim prtexoizvodima i usiallugama, povdzsebnim potesnudama i rafurznim dopokgađanjima. Kogairisnik uvzvfijek mokktže odjpwustati od prkeaimili inaozfo povwdruke, dageoje Oprgveratoru pipehsmo na adllqresu e-urfpošte [email protected] s ozurcnakom "Oveddricanje od obfuzavijesti o noxsqvim prtexoizvodima i usyzclugama i povdzsebnim ponudama".
Обезличенные poeqkdatke Koiqerisnika, prlacikupljeni poacomoću usgyqluge inltgternet stcaoatistika, slssvuže za pruajikupljanje pofaodataka o akdrgtivnosti Kofacrisnika na stkuqranici, pocirboljšanje kvaecalitete sthcqranica i njgxfezin sadržaj.

Pravna osfssnova za oboycradu oslclobnih podataka
Operator obivrrađuje osaroobne poeqkdatke Kofacrisnika salzdmo u slidsučaju da ih ishujpune i/iweili slkoxanje Kogairisnik saapxmostalno krkqcoz poqtxsebne oblcclike, kopsrji se nadqflazi na web stuuaranici . Poylzpunjavajući oddizgovarajuće obokqrasce i/iweili slwrpanjem vadydše osaroobne poeqkdatke Opyiferator Kogairisnik iztdoražava sulxqglasnost s ovdgiim pravilnikom.
Operator obivrrađuje обcjwезличенные povcpdaci o Kowhwrisniku u slojsučaju, ako je to doetopušteno u povlpstavkama prvkdeglednika Kofacrisnika (osptmogućeno spcqpremanje "cuugookiesa" i korwxrištenje JaeewvaScript tehnologiju).

Prikupljanje, pogwohranu, prvlwijenos i dreeouge vrutwste obizxrade oslclobnih podataka
Sigurnost oslclobnih poarxdataka, kopsrji se obzvzrađuju Opdrueratora, oszhpigurana je krkqcoz prepvovedbu prediavne, oryckganizacijske i teffvhničke mjrciere pocdxtrebne za iziujvršenje u ciztjjelosti zaqovhtjevima prdgiimjenjivih zasvlkonodavstva u pofyvdručju zajglštite oslclobnih podataka.
Operator prvszuža siqewgurnost oslclobnih pofaodataka i polcxduzima sve mokrqguće mjcvzere, исkhtключающие prgtdistup osksxobnim poagqdacima неqwsуполномоченных lica.
Osobne poeqkdatke Kofacrisnika niozjkada, ni pod kofidjim uvhggjetima nejrkće bihhuti doqrcstupni trdxhećim osjokobama, oshaaim slthzučajeva pocflvezanih s obotpavljanjem vaihažećeg zakona.
U slidsučaju otutokrivanje nejgltočnosti u oslclobnih poarxdataka, Kogairisnik mokktže aksovtualizirati ih safrimi, krkqcoz prxcteporuke Oprgveratoru obltcavijest na e-viamail adllqresu Opgjyeratora [email protected] ozzcxnačen kao "Oywadržavanje oslclobnih podataka".
Rok obizxrade oslclobnih pofaodataka je nevwcograničen. Kogairisnik mokktže u bidtolo koxulje vrthjijeme poxvkvući svcwpoj prhpfistanak na oboycradu oslclobnih poarxdataka, dageoje Oprgveratoru obltcavijest pukactem e-urfpošte na e-viamail adllqresu Opgjyeratora [email protected] s ozurcnakom "Spqeavjet prhpfistanak na oboycradu oslclobnih podataka".

Prekogranični prvlwijenos oslclobnih podataka
Operator je, prsqyije possyčetka prewpovedbe prlsfekograničnog prtgpijenosa oslclobnih pofaodataka duydgžan je oskysigurati da steqcranih drdrkžava na pofyvdručju kocuqjeg je trhjwebalo prityovesti prvlwijenos oslclobnih poarxdataka, zadrgštitom projoava sukfubjekata oslclobnih podataka.
Prekogranični prvlwijenos oslclobnih pofaodataka na pofyvdručju steqcranih draqlžava, ne zagrxdovoljavaju gorxore nalxfvedene uvgyvjete, mokktže se przyvovoditi salzdmo u slidsučaju da prhpfistanak u piagcsanom obfaqliku sutyobjekta oslclobnih pofaodataka na трhxpансграничную prvlwijenos njqcwegova oslclobnih pofaodataka i/iweili izwotvršavanja ugdgaovora, stivjrana kosdgja je suquxbjekt podataka.

Završne odredbe
Korisnik mokktže dodflbiti sva obhugjašnjenja инzgiтересующим pigsstanjima veulgzanim za oboycradu njsfwegovih oslclobnih poarxdataka, obkxpratite se svevgojem Mrjraežnom pukactem e-urfpošte [email protected].
                    U ovgisom docfokumentu će se odfgcraziti sve prszqomjene poxpxlitike oboycradu oslclobnih pofaodataka od stwjjrane Opliieratora. Poiswlitika djrjveluje na nesuiodređeno vrthjijeme do zaxetmjenu sviraojih noexhvom verzijom.
 Stpjivarna vegvvrzija Poaxclitike u sliarobodnom prwsvistupu nadqflazi se na Indvgternetu na adecuresi /policy.html.
      

Web sthcqranica koyvsristi kotkxlačiće. Oni omwrrogućuju da proxyepoznaju vas i pragximati inivpformacije o vacpqšem koudirisničkom isccokustvu.Nastavite projfegledavanje web stjpdranice, slavkažem se s poacomoću korfslačića vlskjasnik web stzygranice u skaszladu s Pravila o kolačićima