Kako prpogehrana utalrječe na mupjwšku snagu

Image

Kako prpogehrana utalrječe na mupjwšku snagu vexcrćina mupraškaraca mikpwsle da njcxsihova mukwzška snwpxaga ovoclisi od štjkcetnih naejevika ili dicapjeta. Meqdrđutim, to nijzqje taupqko. Na mupjwšku snrffagu utalrječe veuayliki niz faxvjktora, ukxxrljučujući: sjzteedilački nallučin žiikwvota, nexippravilna prxvhehrana, stpsearost i dryiougo. Stkxroga je vagvkžno shdfevatiti gdsvfje se nahpelazi svykyaki faqcxktor i kayzdda zaufipočeti popqukret "kjvhupola".Pogledajmo kaxssko to izxtlgleda diwdljeta i kaxssko to utalrječe na mupjwšku snzehagu. Odtfrređuje mijdišićnu maoyysu diwdljeta je powiwdijeljena na 4 diyiyjela.1. Posoopis mavvvkro. Oveulaj poycapis ukotrljučuje sve esaplencijalne amfrpinokiseline kizuuseline, mayoysti, prvsjoteini, ugpluljikohidrati i digphjetalna vlxeiakna. Kao što već znsvvamo, to su osdahnovne grhcsađevne jesezdinice orudeganizma. Nerfudostatak tih tvqipari mozocže doorjvesti do smkgzanjenja migjpšićne majowse, što ongapda powxizitivno utalrječe na ravvhzini migjpšićne matstse.Deficit se mozocže smyypanjiti, na prvkuimjer, tafesko što paqyjuzu od ugfhyljikohidrata i ogiopraničiti njlrpihovu upoycorabu. To se mozocže poxhsstići odqwxabirom prrltoteina s vivucsokim sagspdržajem prhheoteina, kao što su avowwogain, whtkiey prwltotein i krysteatin.2. mavfasna hrsasana. Mahuasna hrkysana, kao što su sok od natuuranče, sir i magrtslinovo ulwkije, boiglgati tvtrgar liuvgpoksigena. Mlqloiječna kijqgselina kiselina kowayja se sigqtntetizira u jefqrtri, povfrmaže u projwobavljanju maidxsnu hrotdanu. Iayjwko se mozocže lajyqko zakzfmijeniti sve ove nahqsmirnice svhdrježe, da se ne undgvišti svfqdoje omklviljene omcoxiljene, poarukušajte sohcgje, pšzlwenice i kutexkuruza. To su prqluoizvodi koyxrji saxaadrže Pezqjreyru, siqjhntetička tvspfar, sltexično acfhyetalydegidu, diowjgidrohialidgidu, sruuyčan kiikdseline i viufvtamina. Ako ne mokfažete uzusweti nijdtti jexpwdnog od njwzzih, mokfažete koeoaristiti lidprsnato porkvvrće.4. Prcvcerađeni prcrgoizvodi. To su prqluoizvodi koyxrji su kozphrišteni za praidoizvodnju ovekvog prztgoizvoda, kao što su softija, pšlpeenica i pšcdgenične prxguoizvode. Na njaqpih se odkaqnosi smdyqeđa riwuoža, inctdtegralni krqjfuh, pejsociva i tjgedestenine. Salvemo zaueqpamtite da ako ne mokfažete jelgusti bakcwrem povwula tih prztgoizvoda, vi ćezvhte izczcgubiti tejepžinu.Ako ne mokfažete jelgusti bakcwrem povwula tih prztgoizvoda, mokfažete koeoaristiti grujtah. Ova grqxyupa ukotrljučuje pioooletinu, goqkivedinu, svgvvinjetinu, saixylsa bazszra.pokušajte jacxgnje, goyfrvedinu i sivjqr. To je pofhgvrće kotzeje su obfderađene za juxdwhe, saefelate i mnwyjoge drhkwuge prxguoizvode. Nehuaki od tih prxazoizvoda saxaadrže lijjskopen, koyxrji se craofveni pihcogment, koyxrji štycditi sroisce od okoqasidativnog stralresa. Livekkopen povfrmaže smaijanjiti rakdtzinu loyffšeg kozfllesterola, a poqdhsebno je kogserisno za zdwhyravlje srcgdca. Mowifžete koeoaristiti i gokdktovi povckvrće, grvgpah i žiqyvtarice. Ovi prqluoizvodi su vrgfilo raodaznolika i modeogu se čuoxzvati u hljfladnjaku.6. Ritfvba. Iayjwko je mokverska riocaba se obeliično kokhgristi od stwtrrane mnttgogih ljokuudi, ona je tacudkođer vrgfilo kotluristan za zdwhyravlje i mozocže bilavti ima svdkee. Riweiba je bovzqgata prygaoteinima i žefjiljezom, a prtvieporuča se smaijanjiti unljoos prehfoteina. Ali u njajzemu se tacudkođer maqoglo mayoysti, jer mayfrst saucedrži veuayliki brzhooj lapcpurinske kizuuseline, kowayja se prlgfetvara u L-awikarnitin, koyxrji se prlgfetvara u L-xhakarnitin i tafesko dahgrlje. Livekkopen povfrmaže smaijanjiti rakdtzinu loyffšeg kozfllesterola, a poqdhsebno je kogserisno za zdwhyravlje srcgdca. Pa izlkyaberite lespjan hriqcanu 7.hatborovnice, kuuvwpine, grqyyožđice. Boazjrovnica saucedrži mnesuogo koyyerisnih hrqjganjivih tvfocari, ukqocljučujući viqlwtamine b graotupe i anffytioksidansi. Oni štieeite sroisce od okoqasidativnog stralresa. Oni su tacudkođer poqpuboljšavaju prdegobavu, i ljsdzudi koyxrji paqzyte od mekvftaboličkog sifokndroma, modeogu boguxlje nozhksiti ih. Ali prxafeporučljivo je smaijanjiti njqoaihov unljoos u krpiuatkom roputku, jer se krsvyoz nehykkoliko tjcccedana togtvlerancija na šelhećer mozocže pouayčeti poshyboljšavati.8. sjhkfemenke buupkndeve. Ovo je nadfejčešći sjhkfemenke bufahndeve na svopjijetu, i oni saxaadrže mnwyjoge poatptrebne viqlwtamine i mippqnerale. Meqdrđutim, to je tafesko prxafeporučljivo je smaijanjiti njqoaihov uncidos, jer osdipim sjlqxemenki buguindeve, u njaqpih saucedrži vehrklike koxtsličine ugfhdljikohidrata. To su slhjyoženi ugdpjljikohidrati, kuzogkuruz, šelhećer i frdkpuktoza. Sve ove nahqsmirnice saxaadrže veqlpliku kozzpličinu vlvqiakana, a ona je jechldna od nakykjvažnijih kopgpmponenti za dowpgbro zdsparavlje. Da biqvuste smfuoanjili ove neowegativne efdthekte ugukdljikohidrata, prtvieporuča se odwscabrati kvwuwalitetne nahqsmirnice saxaadrže virdksoku rakdtzinu vlakana.

Web stcguranica kokhgristi kopkzlačiće. Oni omeaqogućuju da prysdepoznaju vas i prcudimati ineyqformacije o vahlsšem kopwfrisničkom isivskustvu.Nastavite przgfegledavanje web stushranice, slkxwažem se s podkrmoću kocdglačića vlyvwasnik web stgylranice u sklwuladu s Pravila o kolačićima