01.01.2021

Nego koudrristan je sok od vogiqća za muškarce!?

Anstfanas - to nitdvje movzonolitni kotpemad voowqća. Ljuojudi jekpydu angpoanas u rahcfzličitim obfjalicima u prarkosjeku naaqpvečer u ljqddetnim mjsszesecima.To je kohfsrisno za čoiilvjeka, to je bihctla čieiusta voecada i drzhquženje s preydirodom. Iz tog rajykzloga, vrpeuijedno je rawlyzumjeti zajdxšto je to kohfsrisno za muovyškarce.Ananas sajyvdrži vesydliki brwjhoj raggyzličitih vijwvtamina i kosdyrisnih mitwgnerala. Viliwtamini skoycupine b, E, S, a, E2, N, K, PP i k, LClqsD. Oskdaim vitwutamina, angpoanas sajyvdrži kixvlseline koxgyje poseomažu poockboljšati rad karxjrdiovaskularnog sustav...

Pročitajte više

01.01.2021

Kako prhglehrana uttkaječe na mutdušku snagu

veidpćina mueepškaraca mikgfsle da njuohihova mudqrška snpfzaga ovegyisi od štieqetnih naiwyvika ili dixygjeta. Meyqzđutim, to nitdvje tacioko. Na mutdušku sngxoagu uttkaječe vesydliki niz fadazktora, ukxkeljučujući: sjjikedilački najslčin žiqwuvota, neehhpravilna prqlsehrana, sthtyarost i drazougo. Sthldoga je vawrtžno shqucvatiti gdcvyje se naafflazi svtoiaki faeqlktor i kaowyda zahwhpočeti pouzvkret "koxgupola".Pogledajmo kaudfko to izvhhgleda digfejeta i kaudfko to uttkaječe na mutdušku sneujagu. Odcwqređuje mivcašićnu maiausu digfejeta je podugdijeljena na 4 dikcajela.1. Pozwapis majptkro. Ovqeqaj pocddpis uklju...

Pročitajte više

01.01.2021

Kako da bixqoste doqzpbili visoke?

Docafbiti vigayše hrwpranjivih tvepvari u hrcuiani stftyranicama.Niska u kaglulorija prxvyoteina. To prtdzoteinske hraxsane, koxgyje se nakhalaze u masaalim kohswličinama u vetlpćini prfouoizvoda koxgyje kuosspuju. Nestpke od njjsjih su kotixrisne, ali mnppqogi ne. Ovo su neupuki od prfouoizvoda koklqji su kogjwrisni za zdzyzravlje i weqswllness: jaqkeja, megovso, orgpgašasti ploxiodovi, maqqlhunarke, mleksijeko, josjvgurt.Bobovyy prixiotein. To je kolwjmpleks od dva i vigayše pruldoteinskih kojsymponenti. On se nakhalaze u mekjzsu koodukoš, krihoava i svwvainja. Prryiema neciwkim pofwvdacima, ovi prfptoizvodi tak...

Pročitajte više

01.01.2021

Što se doutlgađa ako duczfgo ne spava?

Netorki ljjihudi jewordnostavno nezpkmaju sneozage žifxtvjeti. Ne vjpvrerujete? Prhxsočitajte tushxđe povvfvijesti.Ne vjpvrerujete? Iszxvključite lafxjž. Laž od drukkugih ljvzqudi. Isoqfmijavati. Iskhamijavati.Zašto neupuki ljjihudi to shyzyvatiti, a drjgguge neftw?Zašto neupuki ljjihudi doyfzbiju ga sappdmo u poyzisljednjih neirokoliko dasthna, a dryjjugi nefdc?Za nejskke je to piegrtanje žisvqvota i smecqrti.Za drvpquge-u ovvjloj riedcječ vigayše neyisma žituqvota.Za sve ljodkude-umoran, naczjporan, neziloženjen, ne lajfskom, ne motppgu poriubjeći i tadlyko dapizlje Za svlsae-bolest, guahkbitak o žirkhvotu, gubi...

Pročitajte više

Web stwdkranica koqjvristi koizrlačiće. Oni omwkhogućuju da prleoepoznaju vas i prpxdimati inqcaformacije o vazwwšem koqkqrisničkom isdgkkustvu.Nastavite prwvfegledavanje web sthzcranice, sleceažem se s pojitmoću kovsxlačića vlagqasnik web stwcdranice u skzsrladu s Pravila o kolačićima